HIF-profilen lägger av: ”Känner mig färdig med fotbollen”