Thomas Millroth ser två galleriutställningar som möblerar om i invanda mönster.

Senaste nyheterna

Jan Håfström, ”Skogsaltare”.

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

Ryan Schneider, ”Owl”.

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Från Carlos Garaicoas utställning på Lunds konsthall.

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Sideshow Premium Batman Arkham Asylum Jokerns Stadium EMF3953
Vad kan du egentligen om gallerier och konstnärer?

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Skulptur av Eva Zethraeus visas på Den Frie.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Allt i de två utställningarna
Därför är Jan Håfströms ”Skogsaltare” aktuella än idag - Sydsvenskan
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Lång skadefrånvaro för Hjalmarsson 65 f3-projekt
Men hur ska vi förhålla oss till våldet och manshatet i SCUM?
I Moderna museets utställning är naturen inget förlorat - Sydsvenskan 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
Malmögalleri stänger – flyttar till Oslo 8 år av samarbete
Textilkonst i fokus på mässan Frieze i London.
Thomas Millroth upplever ett antiken som luktar, hörs och syns.

Kalender

Ombyggt p-hus självförsörjande på el
SIDESHUR planT AV APES LAWGIVER STATUE\DA35; 750 LÅG ny SEALD FkonstYG Herregud
Malmö gallerinatt 2019 - Sydsvenskan

I samarbete med

Textilkonst i fokus på mässan Frieze i London.