Peugeot - Biltorget.se

Senaste nyheterna

begagnade Chrysler bilar

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

begagnade Maybach bilar

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Microcar annonser beg. bilar / Modeller

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Nanda Racing NR-10 Reservdel Del –86-konstiklar NANDA-BH-delar
 Ford - Biltorget.se

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

 Maybach - Biltorget.se

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Mitsubishi - Biltorget.se
BMW annonser beg. bilar / Modeller
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Iveco annonser beg. bilar / Modeller 65 f3-projekt
Mercedes-Benz CLA 200
begagnade Porsche bilar 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
Honda annonser beg. bilar / Modeller 8 år av samarbete
Mercedes-Benz C30 AMG
Porsche annonser beg. bilar / Modeller

Kalender

Hyundai - Biltorget.se
Mercedes-Benz CLA 220

Fossilfritt flyg-dagarna

Tvådagarsevent i Karlstad.

Läs mer »

25 september

Event | 

MOJAVE 6S BLX Klar kropp (Sliver röd) Z-ARA411005
 Dodge - Biltorget.se

I samarbete med

Mercedes-Benz C30 AMG