– Vi vill förhindra att det händer en allvarlig olycka, säger biträdande rektor Ulf Andersson.

Senaste nyheterna

13 november 2019 09:20

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

har man inte upptäckt att något stulits.

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Skånska småorter får tätare kollektivtrafik - Sydsvenskan

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Många små leksaker...88 konstikeluppsättning... EUC
Bor: I Kigali, Rwanda, och Paris.

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

I helgen var det dags igen. Det var på söndagen som förstörelsen i klubbstugan upptäcktes.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

– Vi måste tydliggöra
13 november 2019 11:31
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Sandén och Saade uppträder på Diabetesgalan - Sydsvenskan 65 f3-projekt
Lilleman har blivit stor
Räddningstjänsten var snabbt på plats 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
Andersson: Om jag slutar jobba går jag under - Sydsvenskan 8 år av samarbete
9 november 2019 10:00
31 oktober 2019 15:30

Kalender

TT: Kan det bli för mycket beröm?
2019 Power-Con Exklusiv hord Zombie He-Man MOTUC Collector Choice LOOSE
Samma öde drabbar den lille pojken Gabriel som Faye skildrar i boken ”Litet land”.

I samarbete med

9 november 2019 10:00