Malmös bästa - Sydsvenskan

Senaste nyheterna

”Här är Malmös bästa serieställen”

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

Den 8 oktober 1994 hittades Rolf Valentin Larsson ihjälslagen i Magistratsparken.

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Vi har dykt ner i arkiven och rotat fram festivalminnen. Först ut: 1985–1989.

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

VITT DÖD Velikiye Luki GDW MINT OCH UNPUNCED 79 Pristine Nära Perfect Primo
Kajsa Bengtson väljer sina favoriter bland Malmös yogaställen.

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Myter och märkligheter i Malmö. Frågor, gissebild och tidningsklipp.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Idag för 110 år drabbade Möllevången av svåra tider som återges i en bortglömd bok.
”Här är Malmös vackraste gator”
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Är det rimligt att barn körs runt i taxi istället för att gå i skolan nära hemmet? 65 f3-projekt
I gamla dagar var Bellevue ett av de största lantbruken utanför Malmö.
Ny lista: Modeprofilen Svante Nybyggars väljer sina åtta favoritbutiker. 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
”Här är Malmös bästa utegym” 8 år av samarbete
I dagarna firar Operahuset 75 år. I höst fyller Hipp 120 år och första teatern 210 år.
”Här finns Malmös bästa herrkläder”

Kalender

Hundratals manifesterade mot våldet i Malmö
Warhammer Höga alver drakprinsar OOP metall målade arme lott
Experten: Här är Malmös bästa bortglömda platser

I samarbete med

I dagarna firar Operahuset 75 år. I höst fyller Hipp 120 år och första teatern 210 år.