Därför satte 1968 prägel på Sverige

Senaste nyheterna

Dag 359 med Elvis: Holly leaves (And christmas trees)

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

Mariette förtjänar att bli nr 1 - Sydsvenskan

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Alibaba investerar börspengar - Sydsvenskan

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

CraGSTAN MIKINI japan WILD ROARING BULL OCH BOY TIN FINNS leksak.Snyggt
Jag vill tacka Havet, som har gett mig så mycket.

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

En video till "Global Fussball Xopowo" kommer nästa fredag.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Det framgår av börsprospektet som har lämnats in till Hongkongbörsen.
Dag 362 med Elvis: Are you lonesome tonight?
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Sparks på KB 2018 - Sydsvenskan 65 f3-projekt
13 november 2019 14:53
Elvis i filmen "Loving you", hans andra. FOTO: AP 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
Dag 349 med Elvis: It keeps right on a-hurtin’ 8 år av samarbete
SVT: Inget fel på Renaidas snäcka
13 augusti 2018 17:33

Kalender

Dag 348 med Elvis: Santa Lucia

Hearing om Energimyndighetens strategi för transportforskning och innovation

Hearing via Skype.

Läs mer »

En blues som räcker länge.
26 september

Event | 

Dinky Toys Morris Oxford
10mm medeltida   franska - 100yrer krigarriddare 39 figurer - cav (28678)
Mellan Peggy Lee och Beyoncé.

I samarbete med

SVT: Inget fel på Renaidas snäcka