Tage Rejmes Bil AB - Lindesberg

Senaste nyheterna

Volkswagen Stockholm - Bredden Infra City

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

Här hittar du bilfakta och värderar bilar.

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Max 9.0 liter / 10 mil

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Kvalitet Bygg Fujimi 1 20 Alitalia Lancia Stratos Rally Built
Volkswagen Göteborg - Göteborg

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Volkswagen Syd - Lund

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Biltorget.se - © Bildelsbasen AB -
Börjessons Bil i Ängelholm AB
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Tage Rejmes Bil AB - Söderköping 65 f3-projekt
Volkswagen Syd - Landskrona
Begagnade bilar, Fakta & Jämförelser - Biltorget.se 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
SEAT Göteborg - Sisjön 8 år av samarbete
Volkswagen Göteborg - Sisjön - Transportbilar
 Idag kl. 02:15

Kalender

Audi Stockholm - Södertälje
Primaris space marine Primaris Repulsor bödel, vilket kapitel som helst.
Visa alla dagens bilar

I samarbete med

Modins Bil i Uppsala AB