30 oktober 2019 17:27

Senaste nyheterna

En annan allians med sprickor. - Sydsvenskan

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

för mänskliga rättigheter.

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Karl -Petter Thorwaldsson.

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

TLR Aluminium Spindle bilrier Set, 20, 8X - TLR344041
Frågan är hur man ska tänka, om man både värnar klimatet och har en tunn plånbok.

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

kom sedermera fram till

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Efter ytterligare ett gängmord i Malmö. - Sydsvenskan
28 oktober 2019 17:56
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Christian Sonesson, Staffanstorp. 65 f3-projekt
Snart kommer den. Pliktpromenaden. Efter
Här är några för Westerlund Snecker representativa uttalanden: 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
Det här är inte den sista rean, det kommer fler, påpekar hon. 8 år av samarbete
han enligt SVT Nyheter "som en rockstjärna med hyllningar och kramar".
Linda Westerlund Snecker (V) i riksdagens talarstol.

Kalender

Den som köper julklappar behöver kolla upp köpvillkoren.
Tekno 2657319 Scania R 580 V8 6x4 Prime Mover med 3axel Meiller Tipper 1 50
23 november 2018 14:55

I samarbete med

han enligt SVT Nyheter "som en rockstjärna med hyllningar och kramar".