Ledande index gick åt olika håll på New Yorkbörsen.

Senaste nyheterna

Ny mångmiljardsatsning på Nevs

Producenternas syn på villkoren för biogasutveckling i ny artikel

I mars berättade vi om samverkansprogramprojektet Biogas i transportsektorn…

Läs mer »

Nyheter | 

Corgi Mini Cooper - svkonst röd - A B

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

Kökschefen som har hittat glädjen i livet

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Robert Norris, mer känd som ansiktet utåt för cigarettmärket Marlboro, har avlidit…

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

KORGI MObil PREståA bil
Inflationen i oktober var något lägre än vad Riksbanken räknat med. Men analytiker…

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Explosion vid bostad – garage skadat

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Elsa Fellnäs, Landskrona, har avlidit i en ålder av 94 år.
Ärkebiskopen: Danius förmedlade ljus
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
It-jätten Google följer några av de andra techbjässarna och kommer att erbjuda… 65 f3-projekt
Danska gränskontrollerna är igång
Mats Johansson, Limhamn, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 59 år. 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
Stadsarkivet visar gömda pärlor ur unikt filmarkiv 8 år av samarbete
Trots en osäker konjunktur väntas julhandeln slå rekord i år igen, och detaljhandeln…
Vad blir det av oss om vi låter de naturliga mötesplatserna förfalla?

Kalender

Nu lever han det ljuva livet – till stor del präglat av väninnan Anita Ekberg.
Corgi 312 E Typ Jaguar Competition Modell I sin originalruta - Excellent Modell
Christian Sundberg vill inte ha ett samhälle där människor inte träffas.

I samarbete med

Tidigare universitetslektorn Björn Elsässer, Lund, har avlidit i en ålder av 85 år.