skrällarna, det historiska, kom den här veckan.

Senaste nyheterna

”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” - Sydsvenskan

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

10 oktober 2019 17:29

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

Som sånggruppen Röda bönor sjöng på 1970-talet: ”Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia?”

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

DCP 1 64 skala 50 WILSON BELT TjärnvägER PEWTER (TULL SOM GÖRS TILL SPREAD AXLE)
Ännu inga behandlingar med donerade embryon

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Nya Zeeland gör klimatmål till lag

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Turkos överraskar i Österrike. - Sydsvenskan
En kostnadsbesparing på 70–80 procent uppnås under fyra år.
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Sverigedemokraterna förstår 65 f3-projekt
Susanna Alakoski fångar kvinnors kamp i boken
I would like you to do us a favor though. 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
Massor med mammutben hittade i Mexiko 8 år av samarbete
Det är ett allvarligt problem för SD, ska partiet kunna växa måste det locka fler kvinnor.
”Presidenten måste ställas till svars. Ingen står över lagen.”

Kalender

Värre torka längs Yangtze
DAF 95 AVEC CIDERNE bilBURANT TEKNO 1 50 REF 931101
Fem vardagsknep för att spara dricksvatten

I samarbete med

Det är ett allvarligt problem för SD, ska partiet kunna växa måste det locka fler kvinnor.