Polis i Nederländerna har gripit 130 personer under demonstrationer mot…

Senaste nyheterna

2 november 2019 05:00

Producenternas syn på villkoren för biogasutveckling i ny artikel

I mars berättade vi om samverkansprogramprojektet Biogas i transportsektorn…

Läs mer »

Nyheter | 

Biljett-to-Ride Tysk japansk version

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en…

Läs mer »

Nyheter | 

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och…

Läs mer »

Nyheter | 

Se fler nyheter »

Fortsatt oro i Chile trots presidentursäkt

4-6 november, Göteborg: Building a sustainable European biofuel industry

I höst arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med fokus på lösningar för hållbara drivmedel i Norge, England och Sverige. Kom och ta del av ett intressant program där föredrag av inbjudna talare varvas med presentationer av pågående satsningar och projekt, studiebesök och nätverksmöjligheter. Programmet uppdateras löpande.

Läs mer »

gruppledare för Miljöpartiet i Skåne.

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Tidal Blades- Hjältar från Reef deluxe kickstkonster presale
Expert: Klimatavgift otillräcklig i miljöfrågan

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Spanien vill hjälpa Chile med klimatmöte

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

Fortsatt oro i Chile trots presidentursäkt
De politiker som styr Lomma behöver ta sitt ansvar och börja satsa på skolan på riktigt.
43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
Civil olydnad – metod som hjälper och stjälper 65 f3-projekt
Protesterna i Chile - Sydsvenskan
FN pressar Piñera om övergrepp 80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
, ordförande för Lärarförbundet i Lomma. 8 år av samarbete
Klimataktivister kräver sanningen från BBC
Klimatmötet i Chile ställs in på grund av oro

Kalender

1 november 2019 05:00

Klimatneutrala godstransporter 2019

Halvdagskonferens (em) i Stockholm.

Läs mer »

Protester påverkar inte Chiles gruvdrift 30 september

Event | 

Spelat för Tidlo träen Fire Station
Kriget för unionen (nytt)
En våg av protester har svept över världen den senaste månaden.

I samarbete med

”Miljöpartiet ser verkligheten och hittar lösningar på den lokala effektbristen.” - Sydsvenskan